ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ เว็บที่จะเป็นศูนย์กลางของข่าวสารสำหรับศิษยานุศิษย์ตลอดจนท่านที่ใฝ่หาธรรมมะ และเป็นจุดศูนย์กลางในศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติธรรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆของวัด หากมีข้อสงสัย หรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ หรือทางวัดได้ ซึ่งทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะประสานงานและตอบกลับไปยังทุกๆท่าน โดยเร็วที่สุด ติดต่อสอบถามกิจกรรมของวัดประชารังสรรค์ โทร 084 476 0797..
ข่าวสารและกิจกรรมของวัด
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นำทะเบียนรถให้หลวงปู่ห้.. [เสาร์ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ]
กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นำทะเบียนรถให้หลวงปู่ห้ว.. [เสาร์ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ]
เช้านี้ที่ร้านฟ้าไทอลูมิเนียม ศีรสะเกษ.. [อาทิตย์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ]
เช้านี้ที่ร้านฟ้าไทอลูมิเนียม ศรีสะเกษ.. [อาทิตย์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ]
พันโท. ธีระเดช แก้วกัณหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กราบนม.. [จันทร์ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.]
เมตตา บารมี หลวงปู่ห้วย.. [เสาร์ที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.]
ปวารณาเข้าพรรษา ที่ อุโบสถวัดประชารังสรรค์.. [อาทิตย์ที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.]
กราบไหว้ หลวงปู่ห้วย วัดประชารังสรรค์.. [อาทิตย์ที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.]
เจ้าคุณพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์(ธ) เจ้าอาวาสวัดพร.. [อาทิตย์ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ]
เช้านี้ สุขใจ.....เมตตาบารมีหลวงปู่ห้วย.. [ศุกร์ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.]
พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผบก.ภ.จว. ศรีสะเกษ กราบนมัสการหลวงปู่.. [เสาร์ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.]
ร.พ.ห้วยทับทันถวายการตรวจสุขภาพหลวงปู่ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี(ตามวัย) ส.. [เสาร์ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.]
ดูทั้งหมด
การล่มสลายของอาณาจักรกวย.. [บทความพุทธศาสนา]
ชนชาติกวย กูย หรือส่วย สายพันธ์แห่งเผ่าพันธ์.. [บทความพุทธศาสนา]
วิกฤตเศรษฐกิจเป็นโอกาสของสังคม.. [บทความพุทธศาสนา]
การปฏิรูปและฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์.. [บทความพุทธศาสนา]
พุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ปัญญา.. [บทความพุทธศาสนา]
พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ.. [บทความพุทธศาสนา]
เรื่องของโลกนรก โลกมนุษย์ และโลกเทวดา.. [เรื่องของสามโลก]
เรื่องสุปปิยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
๑๒๕. ความจนเป็นทุกข์ในโลก.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
เรื่อง ตปุสสะภัลลิกะ ๒ พ่อค้า.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
ทรง ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
ผ้าบังสุกุล.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
อาทิ ตตปริยายสูตร.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
ทรง รับพระเวฬุวันเป็นสังฆิกาวาส.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
ต้นเหตุอุปัชฌายวัตร.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
Copyright (c) ๒๐๑๗ . www.watpracharangsan.com | All rights reserved..
วัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๙-๙๐๘๘, ๐-๔๕๖๙-๙๓๔๖