ติดต่อกับวัด

วัดประชารังสรรค์

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์ : ๐๘๔ ๔๗๖ ๗๙๗

มือถือ : มหาธนดิษฐ์ ๐๘-๓๔๖๐-๔๘๘๔ /thanadit2508@gmail.com

 เว็บไซต์ :www.watpracharangsan.com.

Copyright (c) ๒๐๑๗ . www.watpracharangsan.com | All rights reserved..
วัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๙-๙๐๘๘, ๐-๔๕๖๙-๙๓๔๖